Elektriksel Ölçüm ve Periyodik Kontroller

Tesisatların Periyodik Kontrolü

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Termal Kamera ile Ölçüm
Termal Kamera ile Ölçüm

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tesisatlar

Gerçekleştirmekte olduğumuz tesisat ölçüm ve kontrolleri;

 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü ve Gerekli Ölçümleri
 • Termal Kamera ile Ölçüm ve Kontrol;
  • Tesisat üzerinde kritik noktaların tespiti
  • Tespit edilen noktaların termal kamera ile görüntülenmesi
  • Görüntülerin kontrolü, sıcaklık analizi
  • Risk teşkil eden noktaların tespiti ve raporlanması
 • Topraklama Tesisatı Ölçüm ve Periyodik Kontrolü
 • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Panoları Topraklama Ölçümü
 • Makina Gövde Topraklama Ölçümleri
 • Jeneratör Topraklama Ölçümü ve Periyodik Kontrolü
 • Paratoner Topraklama Ölçümü ve Periyodik Kontrolü
 • Katodik Koruma Ölçümü ve Periyodik Kontrolü