Tezgahlarin Periyodik Kontrolleri

Hidrolik Pres Tezgahı
Hidrolik Pres Tezgahı

Gerçekleştirmekte olduğumuz tezgah kontrolleri;

  • Abkant ve preslerin Periyodik Kontrolleri
  • Matkap Tezgahı Periyodik Kontrolü
  • Torna Tezgahı Periyodik Kontrolü
  • Planya Tezgahı Periyodik Kontrolü
  • Vargel Tezgahı Periyodik Kontrolü
  • Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü
  • Şerit Testere Periyodik Kontrolü
  • Yatar Daire Tezgahı Periyodik Kontrolü
ve diğer üretim makinası ve tezgahların periyodik kontrolleri.

Tezgahların periyodik kontrol Yöntemi

Tezgahların periyodik kontrolü genel olarak şu adımlardan oluşur; bakım defteri ve bakım kartının incelenmesi, yapılan değişikliklerin kontrolü, kontrol listesinden yola çıkılarak ekipmanın işlevsel, görsel ve emniyet donanımının kontrollerinin yapılması. Kontrolü tamamlanan iş ekipmanı için bir rapor düzenlenerek iş verene ulaştırılır. Şayet eksiklik mevcutsa, iş veren bu raporda ki eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

Çalışanların güvenliği ve olası bir kazada yaşanabilecek maddi ve manevi hasarları en aza indirmek için 6331 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde bu tür ekipmanların periyodik kontrolleri yönetmelikler vasıtasıyla zorunlu kılınmıştır. Ekipmanların periyodik kontrol süreleri yapılacak risk değerlendirmesiyle belirlenecek olup bu süre standart ve yönetmeliklerde aksi belirtilmediyse 1 yılın üzerinde olamaz.