PL Analizi ve LVD Testleri

PL Analizi (Performans Seviyesi Analizi)

PL (Perfomance Level:Performans Seviyesi) Analizi CE belgelendirme süreci sırasında yerine getirilmesi gereken şartlardan biridir. Bu analiz EN ISO 13849-1 standartında belirtilen talimatlara göre yapılır. Sistemin güvenirlilik seviyesinin belirlenmesine yönelik yapılan bir analizdir. Kullanılan elemanların türü ve kalitesi bu analizin sonucuna etki eder.

Performans Seviyeleri - Performance Levels
Performans Seviyeleri - Performance Levels

Uygulamada çalışan ve yeterli güvenlik sağlayan bir koruma sistemi kurmak, birkaç alanda uzmanlık gerektirir. Koruma sistemindeki emniyet fonksiyonlarının tasarımı, yeterli güvenilirlik sağlamaları için anahtar görevi görmektedir. Bunların kontrolü ve sınıflandırılması için EN ISO 13849-1 standardı vardır. PL Analizi ile bu standarta göre ürünlerinizin hangi sınıfta yer aldığı belirlenir.

LVD Testleri (Düşük Voltaj Direktifi Testleri)

Düşük Voltaj Direktifi bir diğer adıyla Düşük Voltaj Yönetmeliğidir. Bu direktifin amacı bu yönetmelik kapsamına giren elektrikli ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için sağlaması gereken şartları belirlemektir. Ürünün bu yönetmelikteki şartları sağladığının kontrolü için çeşitli testler gereklidir, bu testler LVD testleri olarak anılır.

CE belgelendirmesi için ürünün düşük voltaj direktifinde yer alan şartları karşılaması gerekir. Bu amaçla ürününe yönetmetliğin gerektirdiği testler uygulanmalıdır. 50 volt ile 1000 volt arasında alternatif akım kullanan cihazlar ile 75 volt ile 1500 volt arasında doğru akım kullanan cihazlar bu yönetliğin kapsamına girer. Cihaza uygulanması gereken testler ya da cihazın karşılaması gereken özellikler cihaz türüne göre değişiklik gösterebilir.

Düşük voltaj direktifi kapsamında gerçekleştirdiğimiz kontroller;

  • LVD İzalasyon Testi
  • LVD Yüksek Gerilim Testi
  • LVD Kaçak Gerilim Testi
  • LVD Toprak Hattı Süreklilik Testi