Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Yangında doğabilecek can ve mal kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatı sistemi çok önemlidir. Her an oluşabilecek yangınlara karşı kurulan yangın tesisatının her an hazır olması gerekir. Yangın tesisatı sistemi hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve büyük tesislerde kullanılmaktadır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Ülkemizde yaşanan yangınların önüne geçmek ve itfaiyeden önce müdahale etmek için kurulan yangın tesisatının ve ekipmanlarının mutlaka her an çalışır durumda olması gerekmektedir. Her an çıkabilecek yangınlara karşı müdahale sistemidir. Bu sistemdeki tesisatın ve ekipmanların mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın Tesisatı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol

Burtest uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Yangın Tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri yangını anında algılayan ve anında uyaran sistemdir. Yangın algılama ve alarm sistemi ekipmanları yangın tehlikesi bulunan hemen hemen her yerde yangın büyümeden haber verir. Genellikle binalarda, tesislerde, işletmelerde, iş yerlerinde, evlerde, hastanelerde ve kamu binaları gibi hemen hemen her yerde yangın algılama ve alarm sistemleri kullanılmaktadır.

 • İnsanların ihtiyaçlarına göre kurulan yangından korunma sistemlerindeki ekipmanlar aşağıdaki gibidir.
 • Alev ve gaz dedektörleri
 • Yangın dedektörleri
 • Yangın butonları
 • Yangın panelleri
 • Yangın sirenleri
 • Yangın modülleri
 • Duman dedektörleri
 • Konvansiyonel ısı dedektörü
 • Isı algılama dedektörleri
 • Adresli sistemler
 • Karbon monoksit sistemler
 • Özel ekipmanlar

Bu ve bunun gibi belirttiğimiz tüm yangın algılama ve alarm sistemleri ekipmanların kontrollerini yapmaktayız. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi kontrolleri İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine ve Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe tabiidir.